Home / Klub Roman-tycznych Serc / BENEFIS - 5 LAT, 17.10.2017 28

W dniu 17.10.2017 w Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark w Bytomiu o godz.16.00 odbył się Benefis Klubu Roman-tycznych Serc. Prezydent Bytomia Damian Bartyla wręczył Romanowi Wildangerowi piękny obraz wraz z Listem Gratulacyjnym z życzeniami dla Klubu. Ukoronowaniem 5-letniego jubileuszu (2012-2017) był występ zespołu „Gang Marcela”. Ostatnie 12 zdjęć zostało pobrane ze strony miejskiej Bytomia. Na końcu List Gratulacyjny od Zarządu Samorządu Słuchaczy BUTW i Dyrekcji CKU.