Home / Klub Roman-tycznych Serc / Spotkanie 20.03.2018 21

Spotkanie klubowe KRS-u w miesiącu marcu odbyło się 20.03.2018 w kawiarni Teatru Tańca i Ruchu w Bytomiu.