Home / Klub Roman-tycznych Serc / Spotkanie KRS-u, 21.10.2019 20

W dniu 21.10.2019r w Teatrze Tańca i Ruchu "Rozbark" odbyło się pierwsze spotkanie powakacyjne Klubu Roman-tycznych Serc. "Gościem wieczoru " była Pani JADWIGA GŁOGOWSKA poetka z zaprzyjaźnionego UTW Piekary Śląskie