Home / Klub Roman-tycznych Serc / Konkurs Recytatorski, 14.03.2019 6

W dniu 14.03.2019 w Dzielnicowym Domu Kultury Dąbrówce Wielkiej mieszczącej się na terenie Piekar Śląskich, odbył się V Konkurs Recytatorski Dla Seniorów pod nazwą "Wszystko jest poezją, każdy jest poetą". Reprezentantką naszego uniwersytetu oraz Klubu Roman-tycznych Serc była kol. ZOFIA GOLDER. Wiersz pt. "Różaniec" autorstwa Jacka Daniluka zdobył nagrodę główną. Nasza recytatorka przedstawiła ten wiersz tak sugestywnie, a temat ludzkich losów, naszej wiary oraz stosunków między matką a synem sprawił, że jury jednogłośnie przyznało jej I miejsce w tym konkursie. Na prośbę dyrekcji Domu Kultury, duet zespołu Club Roman-tycznych Serc zapewnił oprawę muzyczną tego konkursu. Zdjęcia wykonały: Barbara Szymczak oraz Zofia Golder.