Home / Klub Roman-tycznych Serc / Konkurs Wielkanocny, 9.04.2019 15

W dniu 9.04.2019 na zaproszenie Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu duet z zespołu Club Roman-tycznych Serc wystąpił z programem muzyczno-słownym w finale VI-tego Bytomskiego Konkursu Wielkanocnego, który był objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bytomia, Mariusza Wołosza. Impreza kulturalna odbyła się w nowo odrestaurowanym Bytomskim Centrum Kultury. Oprawą muzyczną, słowną oraz teatralną tej uroczystości był występ Clubu Roman-tycznych Serc w składzie: Joanna Matonia, Roman Wildanger (program specjalnie ułożony na tą okoliczność), Zofii Golder (wiersz), jak również dzieci i młodzieży z DPS ze Strumienia w przepięknym przedstawieniu "Nasza Droga Krzyżowa". Zdjęcia wykonali: Dominika Juszkiewicz oraz Zofia Golder.