Home / Klub Roman-tycznych Serc / Janów, 9.02.2018 14

W dniu 09.02.2018 w miejscowości Janów k/Częstochowy na zaproszenie Gminnej Publicznej Biblioteki w Janowie z okazji Benefisu Poetki, Malarki Pani Marii Wosik (85 l.), zespół Club Roman-tycznych Serc w osobach Roman Wildanger (gitara) oraz Joanna Matonia (skrzypce) wykonali krótki koncert.