Home / Sport i rekreacja / Turniej Brydżowo-Szachowy, Rybnik 20.01.2018 5

W dniu 20.01.2018 odbył się Turniej Brydżowo-szachowy w siedzibie UTW Rybnik, w którym wzięliśmy udział. W szachach reprezentował nas Jan Cieplinski i Jerzy Skibniewski, którzy w silnej obsadzie zawodników mających ranking mistrza krajowego oraz I kategorii umieścili się odpowiednio na VI i IX miejscu, na 15 startujących graczy. Natomiast w brydżu reprezentowały nasz Uniwersytet dwie pary: Jerzy Niewodowski-Turowicz i Danuta Sochacka-Kucharska, którzy zajęli VI miejsce oraz Mirosława Ludwikowska-Gromadka i Kazimierz Wojtaszek, nieco dalsze miejsce.