Home / Sport i rekreacja / Aktywni seniorzy w tenisie stołowym, 14.04.2018 4

Seniorzy UTW Bytom uczestniczyli w turnieju tenisa stołowego zorganizowanym przez Stowarzyszenie Towarzystwo Suchogórskie, który odbył się 14.04.2018 w Szkole Podstawowej Nr 38 im. Korczaka. Uczestnicy turnieju zostali podzieleni na trzy kategorie: młodzież do lat 18, grupa open kobiet, grupa open mężczyzn. W grupie kobiet Anna Kłosowicz zajęła II miejsce a Bożena Jędryszczyk III miejsce otrzymując puchary. W kategorii mężczyzn udział wzięli: Henryk Sroka – VI miejsce oraz Jan Maciejewski i Krzysztof Baster otrzymując nagrody rzeczowe.