Home / Sport i rekreacja / Nordic Walking, kwiecień 2018 6

Grupa Nordic Walking z naszego Uniwersytetu na wiosennym spacerze z kijkami.