Home / Sport i rekreacja / Senioriada zimowa, 27.02.2018 12

W dniu 27.02.18 w Rabce Zdrój odbyła się V Ogólnopolska Zimowa Senioriada UTW, w której wzięli udział nasi słuchacze. Wiesław Rzepecki - slalom 60+, I-ce wśród 24 startujących Zygmunt Ćwiąkała - slalom 70+, II-ce wśród16 startujących Krystyna Benska - slalom 60+ i XI-ce wśród 20 startujących