Home / Koła zainteresowań / Warsztaty muzyczne, lipiec 2018 5

Ostatnie tygodnie czerwca oraz początek lipca był bardzo pracowity dla członków Studia Piosenki 60-ka, gdyż pod przewodnictwem Bożeny Związek spotykali się w szkole na warsztatach muzycznych. Były to zajęcia z emisji głosu, dykcji, interpretacji a przede wszystkim praca z mikrofonem. Ilona Dobrowolska, Irena Ołówka, Maja Mróz, Edward Gut, Jadwiga i Zygmunt Ćwiąkała, Bożeny i Tadeusz Związek szlifowali wcześniej poznane piosenki nagrywając je na dyktafon, aby móc ocenić ich wykonanie. Były solowe prezentacje, duety, śpiewał cały zespół tak, że zostało nagranych 20 utworów. Efektem tych warsztatowych zmagań ma być wydanie płyty Studia Piosenki 60-ka.