Home / Wykłady i spotkania / Wykład otwarty, 16.03.2018 26

W dniu 16 marca 2018 odbył się wykład otwarty poświęcony zdrowiu seniorów "O CHOROBACH UKŁADU POKARMOWEGO, O SKÓRZE I O STOMATOLOGII DLA SENIORÓW". Wykład prowadzili lek. stomatolog ELŻBIETA PAŁĘGA oraz dr nauk med. WOJCIECH BICHALSKI. Wstęp do wykładu wygłosiła Elżbieta Morgoń-Ochman oraz przywitała prelegentów i zebranych słuchaczy. Wykład rozpoczęła pani stomatolog omawiając dwa ważne zagadnienia: „Przyczyny utraty zębów u seniorów i sposoby ich zapobiegania” oraz „Uzupełnienia protetyczne stałe i ruchome”. Następnie pan doktor omówił problem „Starzenia się i zmian zachodzących w organizmie” oraz podał najczęściej występujące „Choroby wieku podeszłego”, krótko je charakteryzując. Po wykładzie Ewa Tyburczyk rozdała KOPERTY ŻYCIA