Home / Działo się / Konferencja w ŚUM, 18.10.2018 12

W dniu 18 października 2018 odbyła się w Katowicach, w auli Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Konferencja podsumowująca projekt „Determinanty pomyślnego starzenia się seniorów aglomeracji śląskiej”, finansowanego w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. W Konferencji uczestniczyło 46 osób z naszego Uniwersytetu, byli to słuchacze BUTW biorący udział w projekcie, dyrekcja CKU - dyrektor R. Kłak i wicedyrektor E. Morgoń-Ochman, Zarząd BUTW w osobach J. Cieplinski, D. Mzyk, J. Pytel. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Bytomiu Wydziału Polityki Społecznej: Bernadeta Wąsicka i Bronisława Nowara.