Galeria 2 BUTW

POWRÓT DO STRONY BUTW

Aby wrócić do strony głównej Galerii 2 wystarczy kliknąć w ikonkę "Domek".
W dniu 8.03.2018 Zarząd Samorządu Słuchaczy naszego Uniwersytetu zaprosił seniorów, którzy uczęszczają do BUTW i legitymują się wiekiem 80+ na spotkanie, którego celem była możliwość poznania ich aktywności i potrzeb oraz koleżeńska wspólna debata przy kawie i ciastku.