Home / Działo się / Spotkanie Seniorów 80+, 8.03.2018 7

W dniu 8.03.2018 Zarząd Samorządu Słuchaczy naszego Uniwersytetu zaprosił seniorów, którzy uczęszczają do BUTW i legitymują się wiekiem 80+ na spotkanie, którego celem była możliwość poznania ich aktywności i potrzeb oraz koleżeńska wspólna debata przy kawie i ciastku.